Bent u ouder/verzorger van een kind op een school van FLASH? Dan heeft u een informatiebrief gekregen over het onderzoeksgedeelte van FLASH.  De informatiebrief van uw school kunt u hiernaast downloaden.

Waarom een onderzoek?

Onderzoek is een onderdeel van het project FLASH. Met dit onderzoek ontdekken we welke eet- en beweegkeuzes onze leerlingen maken. Ook verzamelen we zo ideeën van leerlingen over wat helpt om gezonde keuzes te maken. Deze informatie vormt de basis voor gezonde plannen van de school community. Daarom hopen we dat u en uw kind willen meewerken aan het onderzoek.

Wat kan uw kind verwachten?

Uw kind neemt alleen deel aan het onderzoeksgedeelte van het project, als u daarvoor toestemming geeft. Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat hij of zij zelf wil meedoen. Uw kind kan het volgende verwachten van het onderzoek:

  • In het najaar van 2017, 2018 en 2019 vult uw kind op school een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst vult uw kind in tijdens schooltijd; dat duurt ongeveer één lesuur. Hier zijn een docent van de school en een onderzoeker bij.
  • Een jeugdverpleegkundige of onderzoeker (getraind door een jeugdverpleegkundige) meet in diezelfde periode de lengte, het gewicht en de middelomtrek van uw kind. Dit gebeurt met kleren aan in een aparte ruimte. Als het kan, plannen we de metingen op een moment dat de GGD toch al op school is.

Hoe geeft u toestemming?

  1. Vul het toestemmingsformulier in om aan te geven u als ouder/verzorger het eens bent met deelname aan het onderzoek
  2. Vink hier het hokje JA of NEE aan en klik op Volgende.
Menu