B-Fit
Club Fit 4
Club2Move
Cool 2B Fit
De Gezonde Schoolkantine
DOiT
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma
Schoolfruitdigibord
Gezond Gewicht Overvecht
IRun2BFit
Krachtvoer
Realfit
Teenpower
Weet en Beweeg
B-Fit

Bij B-Fit ligt de nadruk op het creëren van een actieve en gezonde leefstijl. Met het project ondersteunt de Gelderse Sport Federatie onderwijsinstellingen bij het opzetten en de uitvoering van beleid rondom gezonde voeding en bewegen. Inmiddels is B-Fit op meer dan 75 scholen in en buiten Gelderland uitgevoerd.

Het volledige traject duurt twee tot drie jaar. We betrekken zowel ouders, leerkrachten als kinderen. Een korte impressie van het programma B-Fit

Meer info?

Kijk hier op de website van het Nederlands Jeugd Instituut

Of op de website van Gelderse Sport Federatie

Club Fit 4

Het doel van Club Fit 4 Utrecht is het aanleren van gezond gedrag bij kinderen van 4-12 jaar met overgewicht, waardoor het overgewicht op de langere termijn vermindert. De kinderen volgen een beweegprogramma van 12 weken, de ouders een participatieprogramma.

Doel

Het doel van de interventie Club Fit 4 Utrecht is het aanleren van gezond gedrag bij de kinderen met overgewicht (120% tot 160%) waardoor het percentage overgewicht bij de kinderen op de lange termijn daalt. Aan het einde van de cursusperiode is het streven dat de BMI bij de kinderen gelijk blijft of licht daalt. Kennis en inzicht in gezonde voeding en het belang van bewegen en de vaardigheden bij ouders en kinderen om deze inzichten toe te passen.
Lange termijn doel is dat deze kinderen geen obesitas ontwikkelen.
De subdoelen van gezond gedrag voor de kinderen zijn:
. de deelnemers ontbijten elke dag
. de deelnemers drinken minder zoete dranken per dag
. de deelnemers besteden minder tijd aan sedentair (zittend) gedrag in de vrije tijd (minder dan twee uur)
. de deelnemers bewegen meer minuten per dag (60 minuten per dag)
. de deelnemers zijn wekelijks gaan sporten bij een sportaanbieder
. de ouders kennen de mogelijkheden om te sporten eventueel via jeugdsportfonds of U-pas.
. de ouders kennen de BOFT-boodschap (BOFT staat voor: “meer Bewegen, elke dag Ontbijten, minder Frisdrank en minder TV en PC).
. de ouders dragen de BOFT-boodschap consequent uit in het gezin
. de ouders halen minder zoete dranken in huis
. de ouders stimuleren, steunen en sturen hun kinderen om meer actief te bewegen en minder sedentair tijd achter de computer of TV te besteden.

Kijk hier voor de omschrijving op de website van het Nederlands Jeugd Instituut

of op de website van Team Sport Service 

Club2Move

Aanpak

Club2Move is een sportbuurtclub waar jongeren de gelegenheid krijgen minimaal twee keer in de week te sporten. Het sportaanbod sluit aan bij de wensen en behoeften van de jongeren. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd op het gebied van gezonde voeding. Jongeren komen wekelijks bij elkaar onder leiding van een sportdocent die met hen overlegt welke sportactiviteiten worden aangeboden. Jongeren krijgen ook een rol in de promotie, organisatie en uitvoering van de activiteiten. Daarnaast worden er incidentele activiteiten georganiseerd voor de wijk, zoals toernooien en wijkevenementen. De sportdocent nodigt ook sportaanbieders uit om aanbod te verzorgen. Activiteiten op het gebied van gezonde voeding worden geïntegreerd in het basisaanbod.

Materiaal

Er zijn verschillende materialen beschikbaar:

 • Document “doelstellingen en verantwoordelijkheden” waarin de taken en verantwoordelijkheden binnen de drie betrokken organisaties zijn verdeeld aan de hand van doelstellingen.
 • Projectplan Club2Move
 • Plan van aanpak participatie
 • Plan van aanpak gezondheid
 • Document werkafspraken
 • DVD
 • Lidmaatschapspasje
 • (Club)Regels en afspraken
 • Diverse draaiboeken
 • Handboek Club2Move
Ontwikkeld door:

SportService Zwolle
Tesselschadestraat 155
8023 BL  Zwolle
 www.sportservicezwolle.nl

Cool 2B Fit

Cool 2B Fit: een programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht

Een programma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijd van 4-8 jaar en 8-13 jaar samen met hun ouders/ verzorgers. Dit onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/ sportaanbieder. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt het Cool 2B Fit programma gestart.

Het programma heeft vier pijlers:

 • betrokkenheid van ouders
 • beweging/ sport
 • voeding en voedingsgewoonten
 • gedragsverandering

https://www.cool2bfit.nl/

De Gezonde Schoolkantine

Het programma ‘De Gezonde Schoolkantine’ biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) aan de slag kunnen om van hun schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken. Het programma bestaat uit zes stappen die ondersteund worden met een handleiding, inspiratielijst, Kantinescan en recepten.

 1. Vorm een team,
 2. Inventariseer de school,
 3. Stel doelen op,
 4. Aan de slag
 5. Evalueer acties,
 6. Vastleggen in beleid.

Ook biedt de Schoolkantine Brigade extra ondersteuning voor scholen en GGD’en. De Brigade kan onder andere helpen bij het in kaart brengen van het aanbod, het opstellen van het stappenplan, voedingsgerelateerde vragen beantwoorden en ondersteuning bieden op locatie. Meer informatie over De Gezonde Schoolkantine is te vinden op www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

Website:
https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl

DOiT

Gezonde en fitte VO-leerlingen met het DOiT-lespakket

DOiT maakt leerlingen van de leerjaren 1 en 2 van het voortgezet onderwijs op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De leerlingen onderzoeken hun eet- en beweeggedrag, vergelijken dat met de norm, onderzoeken de schoolkantine en de invloed van ouders, vrienden en reclame. Ze leren zelf de regie te nemen over hun leefstijl. Uit onderzoek blijkt dat DOiT effectief is op de langere termijn en bijdraagt aan betere leerresultaten en minder schoolverzuim. DOiT is daarom een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en draagt bij aan een Gezonde School.

Meer informatie:
http://doitopschool.nl/
Neem contact op met Tilly de Jong  (030 707300)

 

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten. Deelnemende scholen ontvangen gratis 20 weken lang iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen.

 

Fruit en Veggie challenge!

Leerlingen gaan de challenge aan met Sonne of Ewoud. Ze krijgen feitjes, fabels en stellingen voorgeschoteld. Halen ze genoeg punten? Dan winnen ze de challenge en volgt de ontknoping in een spannend filmpje.

Het doel? In lessen van 20 minuten leren leerlingen van klas 1 en 2 op een uitdagende en prikkelende manier over de gezondheidsvoordelen, herkomst, duurzaamheid en smaak van fruit en groente.

Ga de Fruit & Veggie challenge aan op www.fruitandveggiechallenge.nl

Schoolfruitdigibord

Het Schoolfruitdigibord is speciaal ontwikkeld voor EU-Schoolfruit. De groente- en fruitquizzen voor de bovenbouw van het basisonderwijs zijn leuk en uitdagend genoeg voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De lessen zijn inclusief een docentenhandleiding en aanvullende lessen.

Krachtvoer

Krachtvoer is een lespakket over ontbijten, fruit en tussendoortjes. Het pakket is geschikt voor de lessen verzorging of biologie in het leerjaar 1 en/of 2 van de theoretische, gemengde en kadergerichte leerwegen van het vmbo. Naast de lessen biologie en verzorging is Krachtvoer ook heel geschikt voor projecten over gezondheid, fitheid, voeding, leefstijl of combinatievakken zoals binask en biologie/verzorging.

Menu