Overzicht aanbevolen interventies voor voortgezet onderwijs

Naam Eigenaar Doel Setting / Thema Leeftijd Specifieke doelgroep Pijler Beoordeling
Alle leerlingen actief! Huis voor Beweging Het doel is het activeren van inactieve leerlingen die niet reageren op het schoolbrede aanbod. Bewegen; Gezonde leefstijl; Schooluitval Kinderen / jongeren; Scholieren/studenten Ondersteuning; Problemen signaleren I
B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim) GGD regio Utrecht Het uiteindelijk doel is dat eind 2017 het aantal kinderen met overgewicht in alle vier prioriteitswijken van Amersfoort is teruggedrongen is met 5%. B.Slim loopt van 2005-2017. Niet-eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk 0-19 Kinderen / jongeren; Lage ses; Marokkaanse Nederlanders; Ouders / opvoeders; Turkse Nederlanders Educatie; Omgeving; Ondersteuning; Signaleren II
B-Fit Gelderse Sport Federatie Het doel van B-fit is het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar. Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs 2-18 Kinderen / jongeren; Peuters Educatie I
Club Fit 4 Sportservice provincie Utrecht Bij kinderen van 4 t/m 16 jaar met matig overgewicht een verandering in leefstijl op het gebied van voeding en bewegen teweegbrengen die er uiteindelijk toe moet leiden dat hun overgewicht niet verder toeneemt of zelfs afneemt. Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk 4-16 Kinderen / jongeren Educatie; Omgeving I
Club2Move Sport Service Zwolle Het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl van jongeren van 10-18 jaar van Club2Move (indicatoren: Nationale Norm Gezond Bewegen, gezonde voeding (ontbijten, frisdrank, groente en fruit) en stimuleren van participatie van de deelnemers Wijk / faciliteiten in de wijk 10-18 Kinderen / jongeren Educatie; Omgeving I
Cool 2B Fit 8-13 jaar Stichting Cool 2B Fit Doel Het doel van deze interventie is dat kinderen in de basisschoolleeftijd van 8 tot en met 13 jaar met overgewicht of obesitas een gezond(er) gewicht krijgen. Eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk 8-13 Algemeen publiek; Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Zorgverleners Educatie; Ondersteuning I
De Gezonde Schoolkantine Stichting Voedingscentrum Nederland Leerlingen/studenten van scholen die hebben deelgenomen aan het programma De Gezonde Schoolkantine kopen gezondere producten in de schoolkantine. De definitie van gezond is bepaald in de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs 11-20 Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studenten Educatie; Omgeving; Regelgeving I
DOiT (Dutch Obesity Intervention in Teenagers) Kenmerk Educatief Het doel van DOiT is het voorkomen van obesitas bij kinderen en jongeren op het VMBO, door blijvende positieve gedragsverandering met betrekking tot gezonde voeding en voldoende beweging. Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin 12-14 Lage ses; Scholieren/studenten Educatie; Omgeving
DOiT (Dutch Obesity Intervention in Teenagers) Kenmerk Educatief Het doel van DOiT is het voorkomen van obesitas bij kinderen en jongeren op het VMBO, door blijvende positieve gedragsverandering met betrekking tot gezonde voeding en voldoende beweging. Bewegen; Overgewicht; Voeding Lage ses; Scholieren/studenten Gezondheidseducatie; Schoolomgeving I
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma Stichting Voedingscentrum Nederland Kinderen stimuleren om groenten en fruit te eten in de klas. Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs 4-15 Kinderen / jongeren; Scholieren/studenten Educatie; Omgeving; Regelgeving II
Gezond Gewicht Overvecht GG&GD Utrecht Het doel van Gezond Gewicht Overvecht is het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen van 0-19 jaar. Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk 0-19 Kinderen / jongeren; Lage ses; Ouders / opvoeders Educatie; Omgeving
IRun2BFit IRun2Bfit Doel is leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs tot meer bewegen aanzetten door middel van een loopprogramma, resulterend in een toename in het aantal leerlingen dat voldoet aan de fitnorm. 1. Dde gemiddelde fitheid van deelnemende … Bewegen Kinderen / jongeren Gezondheidseducatie I
Krachtvoer Universiteit Maastricht Vakgroep Gezondheidsvl Het doel van Krachtvoer is dat leerlingen meer fruit en minder tussendoortjes met veel verzadigd vet eten, en vaker en gezonder ontbijten. Gezondheidsverschillen; Overgewicht; Voeding Kinderen / jongeren; Lage ses; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studenten Gezondheidseducatie III
Overbruggingsplan voor kinderen met overgewicht VUMC, EMGO-instituut, afdeling Sociale Geneeskunde Een verder gewichtstoename in vergelijking met de lengtetoename door groei te voorkomen door het aanbieden van een uniforme overbruggingsplan voor kinderen met overgewicht inpasbaar binnen de Jeugdgezondheidszorg. Instelling voor jeugd en gezin 0-18 Algemeen publiek; Gezondheidsbevorderaars / preventiewerkers; Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders Educatie; Omgeving; Ondersteuning; Signaleren III
Realfit Huis voor Beweging Het doel van RealFit is dat jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar middels de methode RealFit zich actief inzetten om een afname of stabilisatie van hun overgewicht te bewerkstelligen. Onderwijs: voortgezet onderwijs; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Thuis / gezin 13-18 Kinderen / jongeren Educatie I
Teenpower ABCesar oefentherapie Het doel is het reduceren of stabiliseren van BMI bij jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst met matig of zwaar overgewicht (obesitas) door het bevorderen van een gezond voedings- en beweegpatroon. Sportaccommodatie; Sportschool / fitness; Wijk / faciliteiten in de wijk 12-16 Kinderen / jongeren; Lage ses; Marokkaanse Nederlanders; Turkse Nederlanders Educatie; Ondersteuning II
WEET en BEWEEG Cardea Jeugdzorg Weet & Beweeg heeft als eerste doel om door middel van een gezond voedings-en bewegingspatroon een afname van BMI bij kinderen van 6-18 jaar met overgewicht/obesitas te bewerkstelligen. Het tweede doel is dat kinderen een betere kwaliteit van lev… Niet-eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling 6-18 Kinderen / jongeren Educatie; Ondersteuning
Menu