Heeft u de ouderenquête al ingevuld?

Al 150 ouders hebben gereageerd op de ouderenquête die begin deze maand is uitgezet!

Op een laagdrempelige manier verzamelen we informatie over hoe ouders denken over gezondheid op school. Ouders geven hun mening op diverse stellingen. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd waar school aandacht aan zou moeten besteden aan bepaalde activiteiten en hoe zij hun eigen rol hierin zien.
De ouderenquête staat nog even uit, dus ouders hebben nog de tijd om deze in te vullen.

Bent u ouder op één van onze scholen? Vul de enquête dan zo snel mogelijk in!

Menu