2018 is goed van start gegaan met veel afspraken buiten de deur. Zo zijn de vragenlijsten afgenomen onder leerlingen én zijn gesprekken gevoerd met mensen die belangrijk zijn bij het creëren van de gezonde schoolomgeving.

In gesprek met…

Een gezonde schoolomgeving, daar zijn verschillende mensen bij betrokken. Daarom zijn wij vanaf december 2017 in gesprek gegaan met docenten, de directie, kantinebeheer, ouders, de gezonde schoolcoördinator en conciërges. Meerdere invalshoeken, perspectieven en meningen geven zo een divers beeld van wat er speelt en wat er allemaal bij komt kijken om sámen een school gezonder te maken.

Inmiddels zijn 18 gesprekken gevoerd. Wat vinden bovengenoemde personen van wat er op school gebeurt op het gebied van gezond eten en bewegen? Wat is hun ideale gezonde school community en hoe kan dit een realiteit worden? In hoeverre worden zij ondersteund om ideeën uit te werken? Hoe is de samenwerking?

Op dit moment  worden deze gesprekken samengevat, zodat deze informatie kan worden teruggekoppeld naar de deelnemende scholen. Met deze informatie kunnen zij belangrijke aanknopingspunten zoeken waar zij de komende jaren aan kunnen én willen werken.

Menu