Gezonde ontwikkelingen op vier scholen uit de Landstede Groep stonden centraal in een workshop over ‘Inspirerende Gezonde Scholen’, tijdens het jaarlijkse Nederlands Congres voor Volksgezondheid (NCVGZ) op donderdag 13 april.

Onder het luisterend oor van een divers publiek (onder andere uit sectoren onderwijs, onderzoek en gemeenten) vertelde Bonnie van Dongen (MSc) van de Vrije Universiteit Amsterdam over het project “Creëren van een Gezonde School Community”.

Scholen van Landstede Groep
Dit project is een samenwerking tussen Landstede Groep, GGD IJsselland, Windesheim en de Vrije Universiteit  Amsterdam. De scholen Agnieten College Wezep, TalentStad, Thomas à Kempis College en het Ichthus College Dronten zijn sinds 2016 actief betrokken. Het doel? Bouwen aan een Gezonde School Community waarin leerlingen, ouders en schoolpersoneel nauw samenwerken om gezond eet- en beweeggedrag te bevorderen.

Samenwerking cruciaal in een gezonde schoolomgeving
Dat je het niet alleen kan, daar leken beleidsmakers, onderzoekers en onderwijzers het over eens. Maar hoe realiseer je dat? Hoe zorg je ervoor dat er een langdurige verandering plaatsvindt? En hoe trekken leerlingen, ouders en docenten hierin samen de kar? Deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens deze workshop. Tijdens het symposium werden nuttige tips en ervaringen uitgewisseld.

Betrekken van de doelgroep
Een uniek en belangrijk speerpunt van dit project, is deze nauwe samenwerking met de leerlingen, ouders en schoolpersoneel in de opbouw van de community. Deze partners worden nauw betrokken bij het stellen van doelen en bij de opzet, uitvoer én evaluatie van acties en activiteiten. Zo willen we gebruik maken van de kansen, talenten en Eigen Kracht van deze partners. In kleine stapjes richten we gezamenlijk een gezonde community op zodat een aanpak ontstaat die ook op lange termijn voortgezet kan worden.

Huidige ontwikkelingen op scholen
Op dit moment zijn alle vier de scholen bezig met het project ‘Photovoice’, waarin leerlingen zelf foto’s maakten van wat hen opvalt en wat zij belangrijk vinden in het dagelijks leven als het gaat om eten en bewegen. Aan de hand van deze foto’s gaan we in gesprek met de leerlingen om samen te kijken waar er volgens hun aan gewerkt kan worden. Ook vinden binnenkort focusgroepen plaats bij ouders en schoolpersoneel, zodat ook zij gehoord worden. Op deze manier stelt iedere school zelf doelen op die bij de specifieke situatie van de school past. De komende paar jaar gaan leerlingen, ouders en schoolpersoneel gezamenlijk aan deze doelen werken via leuke activiteiten. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van deze activiteiten!

Een inspirerende dag dus: vol nieuwe inzichten en met goede motivatie op naar een Gezonde Toekomst voor onze leerlingen!

Meer informatie?
Mail: b.m.van.dongen@vu.nl

Menu